Van SMMMO seçimleri yapıldı

Van SMMMO seçimleri yapıldı
13 Mayıs 2019

Van-Ağrı-Hakkari Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 23. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile girilen kurulda, mevcut başkan İbrahim Şahin, yeniden başkan seçildi.

Her üç yılda bir yapılan Van SMMMO’nun 23. Olağan Genel Kurulu, Odalar İş Merkezi’ndeki binada gerçekleştirildi.

Genel Kurul’a, Van Defterdarı Murtaza Kamar, Van, Hakkari ve Ağrı’dan mali müşavir ve muhasebeciler ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

 

 

 

MESLEĞİN ZORLUKLARINI ANLATTI

Genel Kurulda konuşan mevcut başkan İbrahim Şahin, yönetim olarak 2016-2019 döneminde yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Mesleğin zorluklarından söz eden Şahin, şunları söyledi:

Van Ağrı Hakkari SMMM Bölge Odamızın 373 üyesi, 34 yeterlilik sınavına giren aday mensubu, 92 aktif stajyer 440 sınava giren aday adayı mensubu olarak toplamda 939 kişi ile mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Mesleğimiz; işletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan bir meslektir. Günümüzde muhasebe mesleği, teknolojik ilerlemenin ışığında kademeli olarak elektronik ortamda icra edilerek bir kabuk değişimine girmektedir. Ancak bulunduğumuz konum itibariyle mesleğimizde var olan sorunlara ilave yeni sorunları beraberinde getirmektedir. Kafalardaki bu soru işaretlerin ve sorunların mutlak çözümü ise azimli, kararlı, gerçek birlik, beraberlik ve dayanışma neticesinde sarf edilecek çabayla sonuç vereceğine inanmaktayız. Muhasebe mesleğinin gerek ulusal veya uluslararası platformdaki değişimi ve gelişimi karşısında günümüz ihtiyaçlarına ve sistemine göre kendini eş zamanlı yenilemesi şüphesiz bir gerçek. İçinde bulunduğumuz muhasebecilik tanımlaması yerini hızla artan teknolojiye yeni yeni yerini elektronik muhasebeye bıraktığını görmekteyiz, bunun sonucu alanımızın önemli konusu artık mali danışmanlık olacağı görülmektedir.”

 

 

 

TALEPLERİ SIRALADI

Farklı sorunların yanı sıra ekonomik sorunların da kendilerini zor durumda bıraktığını anlatan Şahin, taleplerini şöyle sıraladı:

“Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar vergi performansını etkilerken tüm toplumu olduğu gibi muhasebe mesleğini icra eden bizlerin öteden beri sorunlu olan tahsilat problemlerimizi daha da güçlendirdiğini görüyor ve yaşıyoruz. Bununla birlikte müşterilerimizden beklentilerimiz oluşmaktadır; Muhasebe ücretlerinin zamanında ödenmesi, yanıltıcı belge kullanılmaması, belgelerin zamanında teslim edilmesi, çalışılan bankalardan hesapların sadeleştirilmesi gibi. Gelir idaresinden de beklentilerimiz oluşmaktadır. Vergi mevzuatında yapılacak değişiklerde meslek mensupları görüşlerinin alınması, bürokratik işlemlerin azaltılması, kayıt dışı mükelleflerin tespit edilerek kayıt altına alınması, meslek mensubu sorumluluğunun sınırlandırılması, bakanlığın, meslek mensubunu çalışan bir memuru olarak değil, tarafsız ve objektif olarak görevlerini sürdürenler olarak görmelerini istiyoruz.  Beklentilerin yanında taleplerimiz de bulunmaktadır. Bunlar; ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamamız için mücbir sebep hali Mali Müşavirler için de geçerli kılınması, dinlenebilmek, eşlerimize, çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi... Kamu Kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. En son poşet beyanına anlam veremeden tüm verilerin imalattan veya  bir data merkezinden alınması sağlanmalı, düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmeli, dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalı, Serbest Meslek Geliri, Gelir Vergisi Kanunu’na göre tahsilat esasına bağlı olmasına karşın, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre hizmetin ifa edilmiş olmasından dolayı tahakkuk esasına bağlı tutulmuştur. Serbest Meslek Geliri Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de tahsilat esasına bağlanmalı, Sosyal Güvenlik teşviklerinin azalttırılarak hatta tekleştirilerek SSK prim tutarının tabana yayılması, beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin beyannamelerinin de imzalatma kapsamına dahil edilmesi. Kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili sorunların çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzunun oluşturulması. Düzeltme amacıyla verilen Ba-Bs formları için özel usulsüzlük cezası uygulanmaması. Meslek mensuplarına yüklenilen müteselsil sorumluluk hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi. Bunun gibi yüzlerce sorunlarımız bulunulmaktadır.”

 

 

 

KATKISI OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Odanın sorunları konusunda katkı sunanlara teşekkür eden Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı: 

“Meslek sorunlarımızın çözümüne yönelik girişimlerimizi yetkili makamlar nezdinde sürdürüyoruz. Olumlu şekilde ve işbirliğine dayalı olarak süren ilişkilerle bu alanda önemli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Çeşitli düzenlemelerde odalarımız ve üst kurulumuz TÜRMOB’un görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi, meslektaşlarımızın verdiği hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır. Bu misyonumuzla ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmanın sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz. Toplumdaki defter tutan ve beyanname veren iş insanı algısını değiştirerek, verdiğimiz hizmetlerin mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olduğumuzu daha çok htirmek istiyoruz. Bu yönde kurumsallaşarak, iş kalitesini arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırlanıyoruz. Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz.  Umuyorum ve diliyorum bu ve buna benzer taleplerimiz en kısa zamanda çözülmesi inancıyla 23 üncü Olağan Genel kurul toplantımızın başarı ile sonlandırılması dileğiyle hepinizi en içten samimi duygularla selamlıyor 2016-2019 dönemi içerisinde beraber çalıştığımız tüm kurul komisyonlar ve oda çalışanlarımıza teşekkür eder saygılar sunarım.”

Tek liste ile girilen Genel Kurulda yapılan konuşmalar ardından, mevcut başkan İbrahim Şahin tekrar oda başkanı seçildi.   

 

PRESTİJ: Adil HARMANCI

DİĞER HABERLER

Copyright © 2017 İlaç Radyo Her Hakkı Saklıdır İlaç Radyo Bir Altınradyo ve Tv Yayıncılık A.Ş. Kuruluşudur